hosab aritma tesisi hava foto 2020
hosab aritma tesisi hava foto 2020

HOSAB Atıksu Arıtma Tesisi’nde, HOSAB bünyesindeki fabrikaların evsel nitelikli endüstriyel atık suları ile evsel atık suları arıtılmaktadır. Atıksu arıtma tesisi, son teknoloji olan ve Avrupa Birliği uyum süresi gereğince azot ve fosfor giderimine müsaade eden ileri biyolojik arıtma tesisidir. Arıtma tesisi içerisinde atık sular arıtıldıktan sonra hangi değerlerde deşarj edildiğinin ölçümünü sağlayan tam teşekkülü analiz laboratuvarı da yer almaktadır. Tesis çıkış suyu Çevre Mevzuatı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” (Tablo 19) parametreleri doğrultusunda Hasanağa Deresine deşarj edilmektedir.

1 KASIM 2011 TARİHİNDE İŞLETMEYE ALINDI
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Çevre Mevzuatı gereğince yapılması zorunlu olan, ayrıca yaşanabilir çevrenin sağlanması ve korunması için gerekli olan atık su arıtma tesisi çalışmalarına 2009 yılında başladı.
HOSAB Atık Su Arıtma Tesisinin ihalesi 30 Haziran 2010 tarihinde yapıldı ve 1 Kasım 2011 tarihinde 1.000 metreküp/gün kapasiteli olarak işletmeye alındı. Atık su arıtma tesisi, 20 Mart 2012 tarih ve B.18.4.İÇO.4.16.02-ÇYÖ-155/335 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Geçici Faaliyet Belgesi’ni aldı.

2015 YILINDA EN ÇEVRECİ TESİS ÖDÜLÜ ALDI
7 Aralık 2015’te, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (TSKB) Çevre Ödüllerinde; En Çevreci Tesis Kategorisinde OSB’ler arasında Atıksu Arıtma Tesisi ile Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ödüle layık görüldü. Ödülleri dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile TSKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe verdi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun elinden çevre ödülünü HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş aldı.

2017 YILINDA ARITMA TESİSİ KAPASİTESİ 3,5 KAT ARTTIRILDI
2016 yılında dönemin Akçalar Islah Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan fabrikalardan kaynaklanan atık suların HOSAB kolektör hatlarına terfi edilerek, HOSAB Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılması için protokol imzalandı.
Gerek Akçalar’daki kurulu tesislerden gerekse HOSAB içinde faal firma sayısının artmasından kaynaklı atık su deşarjlarının artması sonucu, 2011 yılında işletmeye alınan 1.000 metreküp/günlük atık su arıtma tesisi kapasitesini 7 kat arttıracak 7 bin metreküp/gün kapasiteli HOSAB İlave Atıksu Arıtma Tesisi Projesi yapıldı. İlave tesis iki etap halinde planlandı. İlk etabının temeli 30 Mayıs 2016 tarihinde atıldı, 5 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesis için 10 milyon liralık yatırım yapıldı.

HOSAB ATIKSU ARITMA TESİSİ ÜNİTELERİ
Arıtma Tesisini oluşturan üniteler; Kaba ızgara ve giriş terfi merkezi, otomatik ince ızgara, kum ve yağ tutucu ünitesi, dengeleme havuzu, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir pompa istasyonu, çamur susuzlaştırma ünitesi, Parshall Savağı.
TERFİ MERKEZİ: Mevcut terfi merkezi yıkılarak yerine 8.000 metreküp/gün olacak şekilde çit ızgara ve kanalından oluşacak şekilde yapılmıştır.
KOMPAKT KUM VE YAĞ TUTUCU: Paslanmaz çelik malzemeden yapılan ünite, dar alanda yük verim almak için dizayn edilmiştir. Mevcut tesisin kum ve yağ tutucusu iptal edilmiştir. Atık su içerisinde bulunan ince partiküllerin, kum ve yağın atık sudan ayrılması için kullanılmaktadır. Kendi bünyesinde ızgara presi, vidalı konveyor ve blower bulunmaktadır. Kum tutma sistemi havalandırmalı kum tutucudur.
DENGELEME HAVUZU: Mevcut tesisin dengeleme havuzu iptal edilerek, yerine uygun kapasiteli havuz inşaatı yapılmıştır.
ANAEROBİK HAVUZ: Hava verilmeden bekletilen suda anaerobik ortam oluşarak  mikroorganizmaların fosforu bu tankta  bünyelerinden serbest bırakmasını sağlayacak olan havuz inşaatı 8.000 m3/gün kapasiteye yapılmıştır.
HAVALANDIRMA HAVUZU: Havalandırma havuzunda atı ksuya hava transferi yapılarak organik kirliliğin mikroorganizmalar tarafından giderilmesi sağlanmaktadır. Seçilen sistemde organik karbonla birlikte nitrifikasyon-denitrifikasyon süreçleriyle azot giderimi sağlanmaktadır. Bu ünite 3.500 m3/gün olarak yapılmıştır.
SON ÇÖKELTME HAVUZU: Çökeltme havuzlarında, havalandırma havuzlarından su ile birlikte asılı halde gelen aktif çamur, uygun bekletme sürelerinde gravite ile çöktürülerek, arıtılmış sudan ayrılması sağlanmaktadır. Bu ünite  3.500 m3/gün olarak yapılmıştır.
GERİDEVİR TERFİ MERKEZİ: Son çökeltim havuzundan alınan çamurun anaerobik havuza geri devri ve fazla çamurun çamur susuzlaştırma binasına basılması aşamalarının olduğu bu ünitede 8.000 metreküp/gün olarak yapılmıştır.
PARSHALL SAVAĞI: Parshall savağında çıkış debisinin ölçüm işlemi ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. 8.000 metreküp/gün olarak tasarlanmıştır.
BLOWER BİNASI: Tesiste kullanılan hava üfleyici (Blower) ekipmanların yer aldığı bina, ayrıca trafo, MCC panoları ve PLC ünitelerinin yer aldığı binadır.
Tesiste Çamur susuzlaştırma olarak dekantör kullanılmakta, çıkan çamur lisanslı çamur bertaraf firmalarına gönderilmektedir.

DÜNDEN BUGÜNE HOSAB ATIKSU ARITMA TESİSİ
Proje Onay Başvurusu: 02.08.2010
Proje Onay Kabul Tarihi:11.04.2011
Arıtma Tesisi Yapım İşi Sözleşme Tarihi: 30.07.2010
Arıtma Tesisi İş Bitimi ve Geçici Kabul: 01.11.2011
Arıtma Tesisi Devreye Alma Tarihi: 01.11.2011
Arıtma Tesisi Geçici Faaliyet Belgesi Başvurusu: 14.02.2012
Arıtma Tesisi Geçici Faaliyet Belgesi Kabul: 20.03.2012 Tarih B.18.4.İço.4.16.02-Çyö-155/335 Sayı
Arıtma Tesisi Çevre İzni Başvurusu: 17.07.2012
Arıtma Tesisi Çevre İzni Kabul:  28.09.2012 B.18.4.İço.4.16.02-Çyö-155/219 Sayı
Arıtma Tesisi Geri Ödeme Belgesi: 09.11.2012
Arıtma Tesisi Geri Ödeme Belgesi Onayı: 02.01.2013
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Başvuru: 21.02.2014
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay: 13.06.2014
Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni Başvuru: 27.03.2015
Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni Başvuru : 03.06.2015
Arıtma Tesisi Kapasite Artış Proje Onay Başvurusu: 11.09.2014
Arıtma Tesisi Kapasite Artış Proje Onayı: 12.01.2015
Arıtma Tesisi Kapasite Artış İhalesi Teklif Toplama Tarihi: 28.03.2016
Arıtma Tesisi Kapasite Artış Yüklenici Sözleşme Tarihi: 29.04.2016

Arıtma Tesisi Çevre İzni: 05.07.2017
Arıtma Tesisi Kapasite Artış Devreye Alma: 05.08.2017

Sıfır Atık Belgesi: 15.05.2020 Belge No: TS/16/B2 /8/1