Hasanağa Sanayi Bölgesi’nde sanayileşmenin başlaması ile birlikte, bölgede kurulan ilk fabrikalar; elektrik, yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı konusunda oldukça sıkıntılıydı. Yatırımcılar bu ihtiyaçlarını kendi imkanları ve dönemin Hasanağa Belde Belediyesi’nin sınırlı olanakları ile gidermeye çalışıyordu. Ortak ihtiyaçlara ortak çözümler üretmek amacıyla bölge sanayicileri dostluk yemeklerinde bir araya gelmeye başladılar ve bir dernek kurma fikri doğdu.

17 Ağustos 1995 tarihinde Hasanağa İşverenler Derneği (HİD) kuruldu. Derneğin kurucu yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yücel VATANSEVER Başkan
Salim Zeki ŞENEL     Başkan Yardımcısı
Timur NOYAN              Başkan Yardımcısı
Sami AKSOYER          Genel Sekreter
Fatih SİVRİ                   Sayman
Yusuf KORUN             Üye
Mustafa KARA           Üye

HİD çatısı altında bölgedeki fabrikaların elektrik, yol, kanalizasyon vb. acil çözüm bekleyen sorunları çözülmeye çalışılırken, 2000 yılında OSB Kanununun yürürlüğe girmesiyle organize sanayi bölgesi olma çalışmaları başlatılmıştır. 22 Ocak 2001 tarihli yazı ile Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne organize  sanayi bölgesi olmak için başvuru yazısı gönderilmiştir. Bu sürecin ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 26 Ağustos 2003 tarihli yazı ile OSB olunduğunu HİD’e bildirmiştir. 22 Eylül 2003 tarihinde yapılan HİD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında OSB Müteşebbis Heyeti ve Denetim Kurulu seçilmiştir.  HOSAB yönetim organları halen HOSABSİAD Genel Kurullarında seçilmektedir.

19 Eylül 2013 tarihli 12.Genel Kurul Toplantısında Hasanağa İşverenler Derneği (HİD) adı, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (HOSABSİAD) olarak değiştirilmiştir.

20 Eylül 2023 tarihinde yapılan 17.Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2 yılda bir yapılan genel kurul toplantılarının 3 yılda bir yapılmasına, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği adındaki ‘İşadamları’ yerine ‘İş İnsanları’ ibaresinin kullanılmasına oy birliği ile karar verildi. Derneğin açık adı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İş İnsanları Derneği oldu.

Dünden Bugüne HİD-HOSABSİAD Başkanları:

  1. Yücel VATANSEVER      29.08.1995-23.01.2006
  2. Ömer Faruk KORUN      23.01.2006-04.02.2016
  3. Sezai SEZER                    04.02.2016- Devam ediyor

HOSABSİAD’ın 20 Eylül 2023 Çarşamba günü HOSAB Konferans Salonu’nda yapılan son Olağan Genel Kurulunda oluşan yönetim kurulları şöyle:

17.DÖNEM YÖNETİM KURULU ASIL (20.09.2023-…)
1 Sezai SEZER Başkan
2 Ömer Faruk KORUN Başkan Yardımcısı
3 Mesut REKKALI Başkan Yardımcısı
4 Rıdvan İŞBAŞARAN Genel Sekreter
5 Fatih SİVRİ Sayman
6 Nazmi KIRIMCI Üye
7 Haluk KORUN Üye
YÖNETİM KURULU YEDEK
1 Tahir Taner ACAR
2 Sedat SEZER
3 Erdil UĞURLU
4 İbrahim GÖKDAĞ
5 Ali Şener ACAR
6 Müge KARAYALÇIN
7 İrem TOZLUYURT
DENETİM KURULU ASIL
1 Murat ERCEİŞ
2 Ümit SIRT
3 Erkan PANCAROĞLU
DENETİM KURULU YEDEK
1 Vedat SAYGIN
2 Mehmet TOPAK
3 Naz ÇELEBİ