HASANAĞA TM İLE ELEKTRİK ARZ GÜVENLİĞİ, YERALTI DAĞITIM ŞEBEKESİ İLE ÇAĞDAŞ ELEKTRİK ALT YAPISI SAĞLANDI

HOSAB Bölge Müdürlüğü, firmalarına elektriğin kesintisiz, kaliteli ve güvenilir şekilde sağlanması amacıyla 2011 yılında başlattığı proje ve yatırımları tamamladı. Bu proje ve yatırımlar özetle şöyle;

HAVAİ HATLAR DEVİR ALINDI
01.10.2011 tarihinden itibaren “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı’’ alma çalışmalarına başlandı. İlk aşama olarak, bölgede var olan havai hatlar UEDAŞ’tan devir alındı ve 15.07.2012 tarihi itibari ile bölge içi OG Elektrik Dağıtım Şebekesinin işletilmesine başlandı.

hosab osb enerji elektrik dagitim lisansi
hosab osb enerji elektrik dagitim lisansi

EPDK DAĞITIM LİSANSI
Sanayinin ucuz ve kesintisiz elektriğe kavuşması için 2012 yılında EPDK Elektrik Dağıtım Lisansı başvurusu yapıldı. ED-OSB/4325-4/02590 lisans numarası ile 27.03.2013 tarihinde Elektrik Dağıtım Lisansı alındı.

YERALTI ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ
HOSAB Bölge Müdürlüğü, bölge sınırları içerisinde çağdaş bir elektrik dağıtım alt yapısı kurma çalışmalarına 2014 tarihinden itibaren başladı. Havai hatların yer altına alınması ve uzaktan okuma alt yapısının oluşturulması ile cadde aydınlatma çalışmaları doğrultusunda HOSAB, 2 ayrı kapalı devre ring sistemi olacak şekilde projeleri hazırladı ve yatırıma başladı.
Bölge elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında; 2014 yılı itibari 11.760 metre 36 kv 1×120/16 mm2 ve 1×95/16 mm2 XLPE kablo döşenmiştir. 2 adet beton köşk ile 4 adet betonarme dağıtım merkezi yapımı tamamlanmış, ana dağıtım merkezi bitirilmiştir. Ana dağıtım binası ile dağıtım merkezlerine konulacak olan toplam 71 adet hücre teslim alınarak montajı yapılmış ve devreye alınmıştır.
2015 yılında da 7 ve 8 dağıtım merkezleri yapılmış, 12.000 metre XLPE kablo döşenmiştir. Böylece 2015 yılı sonunda HOSAB elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınması projesinin ilk adımını tamamlayarak RİNG-1’i tam anlamıyla devreye almış, RİNG-2’nin yapımına başlamıştır. RİNG-2 yapımı da 2020 yılında tamamlanacaktır.
HOSAB, yer altı elektrik dağıtım sistemi çerçevesinde aydınlatma direkleri montajını da etap etap yapmıştır.

GÖRÜKLE TRAFO MERKEZİNDEN HOSAB’A ANA HAT ÇEKİLDİ
HOSAB, bölgedeki katılımcı firmaların ihtiyacı olan elektriği daha kaliteli ve ucuza temin edebilmek için doğrudan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Görükle Trafo Merkezi’ne, 7.150 metre mesafede 21.000 metre yer altı kablosu ile müstakil olarak bağlandı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından projesi 16.01.2013 gün 11764 sayı ile onaylanan TEİAŞ Görükle TM-HOSAB İletim Hattı Projesi 1 Ağustos 2013 tarihi ayı itibari ile devreye alındı. Yapılan enerji nakil hattı ile trafo merkezi ile HOSAB’a 3*(1×240/25 mm2) XLPE 36 Kv kablo tek devre olarak döşendi.

2019 YILINDA YAPILAN HASANAĞA TRAFO MERKEZİ İLE 50 YILLIK İHTİYAÇ ÇÖZÜLDÜ
HOSAB’ın büyüyüp gelişmesine paralel olarak elektrik ihtiyacı hızla artmaya devam etti. 2012-2016 yılları arasında puant güç 8 MW seviyesinden 24 MW’a ulaştı. 5 yıl içinde 3 kat olan bu hızlı yükseliş karşısında HOSAB Yönetimi, hem OSB’nin 50 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de çevresinde gelişen Kayapa, Akçalar gibi bölgelerdeki sanayi ve yerleşim alanlarının da elektrik ihtiyacını karşılayacak bir proje başlattı.
2016 yılı başlarında başlatılan Bursa’daki TEİAŞ 2.Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Ankara’da TEİAŞ Genel Müdürlüğü düzeyindeki görüşmeler sonucunda; 2*100 MVA gücünde yeni yapılacak Trafo Merkezi arazisinin temin edilmesi yoluna gidildi. HOSAB Yönetimi, bölgenin 1 kilometre kuzeyindeki 23 bin 600 metrekarelik alanı, Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de imar değişikliği ile HOSAB bünyesine kattı. Bu alanın 17 bin metrekarelik kısmı 49 yıllığına TEİAŞ’ın kullanımına tahsis edildi. Bu uygulama ile TEİAŞ’ın kamulaştırma ve arazi temini zorlukları ortadan kaldırılarak projenin programa alınarak ihalesinin 2017 yılında gerçekleşmesi sağlandı. İnşaatına başlanan 154/33 KV 2*100 MVA kapasiteli Hasanağa Trafo Merkezi (TM) Projesi 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle tamamlandı. 2019 yılı sonundan itibaren de hizmet vermeye başladı.
HOSAB ve TEİAŞ işbirliği ile hayata geçirilen ve etap etap bölgedeki sanayi ve yerleşim yerlerine hizmet vermeye başlayan Hasanağa Trafo Merkezi Projesinin toplam maliyeti yaklaşık 25 milyon TL’dir. Bu bedelin 5 milyon TL kısmı HOSAB tarafından arazi tahsisi olarak karşılanmıştır.
Hasanağa Trafo Merkezi’nin yapılması ile;
– Hasanağa OSB’nin günümüzde 25 MW olan elektrik kullanım ihtiyacının 4 kat artışına kadar; yani 100 MW güce kapasite artışı sağlanmıştır. Bu kapasite artışı önümüzdeki 50 yıllık elektrik ihtiyacına karşılıktır.
– 154/33 kv TM elektrik kaynağının Görükle’den Hasanağa’ya getirilmesiyle 7 kilometre kablo mesafesi 1 kilometreye indirilmiştir. 7 kilometrelik kabloda oluşan elektrik kayıplarından teknik olarak % 1, parasal olarak güncel fiyatlarla yıllık 600.000 TL tasarruf sağlanmıştır.
– Yeni TM’de OSB’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan 100 MVA trafonun, UEDAŞ tesislerinden izole edilerek sadece OSB’ye hizmet verecek olması, UEDAŞ hatlarında oluşan arızaların OSB katılımcılarına elektrik dalgalanması olarak yansımasını büyük oranda önleyecektir. Böylece kalite sağlanmış olacaktır.
– Bursa’nın batısında bu kapasitenin oluşturulması; teknik kapasitenin arttırılması yanında çevrede bulunan yerleşim alanları için bir sosyal rahatlama projesi olarak da değerlendirilmelidir.