ENERJİ POLİTİKASI:

Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla altyapı ve üst yapı hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:

 • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
 • Faaliyetlerimizde enerji yönetim sistemi ve enerji performansını süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlere adapte etmeyi,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçireceğimizi,
 • Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunacağımızı,
 • Katılımcılarımızın üretimlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı.

 

KALİTE POLİTİKASI:

 • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
 • Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyerek, çalışan memnuiyetini sağlamak, kurum kültürü, şeffaf, güvenilir ve istikrarlı hizmet anlayışı ile kalıtımcı memnuiyetini en üst düzeye çıkarmak.
 • Paydaşlarımızın beklentilerini analiz ederek sorunlarına çözüm üretmek ve ilgili beklentileri karşılamak.
 • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamu ve diğer kurum-kuruluşlara örnek teşkil etmek.
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak
 • Faaliyetlerimiz sırasında kalite bilincini ön planda tutarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Sürdürülebilir bir kalite anlayışı benimsemek.
 • Katılımcılarımızın beklentilerini, ihtiyaçlarını zamanında ve en üst seviyede karşılamak.

 

Bölge Müdürlüğü olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir kalite yönetim sistemi dâhilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

                                                              

                                                                                                                                                     BÖLGE MÜDÜRÜ

                                                                                                                                                 Bahattin CANIGÜLEÇ