Ülkemizde planlı kalkınma döneminde sanayinin lokomotif olarak belirlenmesi neticesinde ilk organize sanayi bölgesi uygulaması 1961 yılında Bursa’da başlamıştır. 1982 yılına kadar herhangi bir yasal mevzuat olmadan OSB uygulamaları devam etmiş, aynı yıl ‘Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonlar Yönetmeliği’ ile devlet bütçesinden kaynak aktarılarak OSB’ler kredilendirilerek desteklenmiştir. O dönemde OSB kurmak, 5 yıllık kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararı ile mümkün oluyordu. İlk OSB kuruluşundan 39 yıl geçtikten sonra, 2000 yılında 4562 sayılı OSB Kanunu kabul edilmiş ve OSB’ler tüzel kişilik kazanmıştır.

omer faruk korun dikey
omer faruk korun dikey

Bu arada Bursa dahil ülkemizdeki bir çok belde belediyesi, imar planlarında sanayi alanları oluşturmuştur. Bugünkü HOSAB’ın kuruluş öyküsü de böyledir. Dönemin Hasanağa Belde Belediyesi’nin çabaları ile bölgede sanayileşme 1980’li yılların ortasından sonra başlamıştır. OSB kanunu kabul edildiğinde bizim gibi bir çok sanayi bölgesinde önemli ölçüde yapılaşma söz konusuydu. Bu yapılaşma ile kanuna uygun bir hale gelip OSB olmak, alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmek, sanayinin ve ülkemizin gelişimine katkı koymak taktir edersiniz ki hiç de kolay olmamıştır.

Bölgemiz, 2003 yılında OSB hüviyetini ilk olarak Batı Organize Sanayi Bölgesi olarak kazanmış, ardından sicili iptal olup 2006 yılında yeniden ancak bu kez Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ismiyle onaylanmıştır. Tüm bu sürece bizzat tanıklık eden biri olarak bölgemizin en başından bugüne kadar olan yolculuğunda bir çok büyüğümüz, sanayici arkadaşımız ile birlikte emek sarf ettik, çaba gösterdik.

Elektriğin, suyun, kanalizasyonun, bölge için yolun olmadığı günlerden bugün Bursa’nın batısında çağdaş ve çevreci bir OSB yarattık. Emeği olan herkese yönetimim adına en içten şükranlarımı sunuyorum.

  • Elektrik, doğalgaz, 1. kalite ve 2. kalite su ile kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bütün parsellerde tamamlanmıştır.
  • HOSAB bugün modern yeraltı elektrik dağıtım şebekesini kurmuş, TEİAŞ ile işbirliği yaparak Hasanağa Trafo Merkezi yatırımı ile sadece bölge sanayisinin değil, bölgedeki diğer sanayi ve yerleşim alanlarının elektrik arz güvenliğini en az 50 yıl garanti altına almıştır.
  • Proses ve kullanma suyu konusundaki sorunları çevreci bir yaklaşımla çözmüş ve katılımcı firmalarına sorunsuz su temini sağlamıştır.
  • 2011 yılında 1.000 metreküp/gün olarak açılan atık su arıtma tesisinin kapasitesini 2017 yılındaki yatırımla 3.500 metreküp/güne çıkartmıştır.
  • Bölge içi tüm yollar asfalt haldedir, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır.
  • Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İtfaiye Merkezi kurulmasında son aşamaya gelinmiştir.
  • 2020 yılı itibariyle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturulmaktadır.
  • Hedeflerimiz arasında mesleki teknik eğitim merkezi, kreş ve sosyal tesisler bulunmaktadır.

Özetle HOSAB, sanayinin gelişimi için tüm alt yapı yatırımlarını en çağdaş olanaklarla  tamamlamış, sosyal sorumluluk projelerine de başlamıştır.

2019 yılı itibariyle  bölgemiz içine kattığımız ve Akçalar Gelişim Bölgesi dediğimiz eski adıyla Akçalar Organize Sanayi Bölgesindeki katılımcılarımız için de aynı imkanları sağlayacak yatırımlar zincirine 2020 yılı itibariyle başlamış durumdayız. Bilgi birikimimiz ve genç ve aktif ancak oldukça deneyimli kadromuzla, mümkün olan en kısa sürede bölgemizin tüm parsellerinde aynı standardı sağlamış olacağız.

Bu vesileyle, HOSAB’ın gelecekte yıldızının daha da parlayacağına olan sonsuz inancımı belirterek; dünden bugüne bölgemizin gelişimine katkı koyan, bu zorlu yolu birlikte yürüdüğümüz yönetici, sanayici, çalışan, danışman arkadaşlarımı bir kez daha saygı ile anıyor, şükranlarımı sunuyorum.

ÖMER FARUK KORUN
HOSAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI