HOSAB

Son zamanlarda BOTAŞ tarafından yapılan zamlarla alakalı olarak gerek telefon ile ulaşan gerekse bizzat Bölge Müdürlüğümüzde konu ile alakalı görüşmeye gelen sanayicimizi bilgilendirmek amacıyla; aşağıda konu ile alakalı bilgiler, ocak dönemi için hesap yöntemi ve gelecek dönem için tahmini birim fiyat bulunmaktadır.

İlgi (a) duyuruda belirtildiği üzere, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgaz satış fiyatında BOTAŞ tarafından %50 zam uygulanacaktır. Geçmiş dönemlerde gerçekleşen birim fiyatlar ve Ocak 2022 dönemi için tahmini birim fiyat:

·         Kasım 2021 gerçekleşen birim fiyat 0,17581015 KWh/₺

·         Aralık 2021 gerçekleşen birim fiyat 0,40334436 KWh/₺

·         Ocak 2022 tahmini birim fiyat 0,65 KWh/₺ olacağı düşünülmektedir.

İlgi (b) yazıda ise 2022 Yılı Ocak ayı için tarifenin uygulama esasları açıklanmış ve tüm firmalarımızda kademeli tarifenin devam edeceği bildirilmiştir. Ocak 2022 döneminde, firmaların Ocak 2021 tüketimlerinin %60’lık kısmı Ocak 2022 tarifesindeki normal birim fiyattan, %60’ı geçen kısmı ise Ocak 2022 tarifesindeki normal birim fiyattan %50 zamlı olarak uygulanacaktır. Eğer firmanın Ocak 2021 döneminde tüketimi yok (yeni doğalgaz abonesi olan firmalar) ise Ocak 2022 dönemindeki fiili tüketimin %60’ı hesaplanarak, kademeli birim fiyat uygulanacaktır.

Örnek ile açıklamak gerekirse Ocak 2021 tüketimi olan bir firma için:

·         Firmanın Ocak 2021 dönemi tüketimi 100 m³ olsun,

·         Firmanın Ocak 2021 dönemi tüketiminin %60’ı: 60 m³ olacaktır.

·         Firmanın Ocak 2022 döneminde 68 m³ tüketim gerçekleştirdiğini düşünelim,

– 60 m³’lük doğalgaz tüketimi tarifede yer alan birim fiyattan,

–  8 m³’lük doğalgaz tüketimi ise birim fiyatın %50 fazlası üzerinden faturaya yansıyacaktır. Eğer firmanın Ocak 2021 döneminde tüketimi yok ise, aynı yöntem Ocak 2022 fiili tüketim baz alınarak uygulanacaktır.

Ekler:

İlgi (a)    :   BOTAŞ’ın 31.12.2021 tarihli Kamuoyu duyurusu.

İlgi (b)   :   2022 Yılı Ocak Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi Detayı

·         BOTAŞ’ın 02.12.2021 Kamuoyu duyurusu

·         2022 Yılı Ocak Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi Detayı