HOSAB
Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında yürütülen İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) koordinatörlüğünğü KOSGEB yürütmektedir. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; önümüzdeki dönemde açılması planlanan çağrılara yönelik 31 Ağustos 2020 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya ilişkin gündem ekte yer almaktadır.
Söz konusu toplantıya katılmak isteyen kurum/ kuruluş yetkililerinin, bilgilerini e-posta (cosme@kosgeb.gov.tr) ile bildirmesi gerekmektedir.