HOSAB

Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmişti. Mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğü 30/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldı.

İlgili Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısı ektedir.