HOSAB

Doğalgazda daha önce yüzde 40 olan kısıntı miktarı 31.01.2022 saat 08.00 itibari ile ikinci bir bildirime kadar yüzde 20’ye düşürülmüştür.

Son günlerde, mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgazdaki kesinti nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmakta olduğu, bu güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması, uygulanması zaruretinin doğduğu ve toplam fiili doğalgaz çekiş miktarınızın, tüketiminizin günlük ortalama doğalgaz miktarının ikinci bir bildirime kadar %60’ına tekabül eden kısmı ile sınırlandırıldığı tarafınıza bildirilmişti.

Yukarıda belirtilen sınır yani toplam fiili doğalgaz çekiş miktarınızın, tüketiminizin günlük ortalama doğalgaz miktarının %80’ine tekabül eden kısmı ile sınırlandırıldığı açıklanmıştır. Diğer bir ifade ile daha önce %40 olan kısıntı miktarı 31.01.2022 saat 08.00 itibari ile %20’ye düşürülmüştür. İlgi yazıda belirtildiği üzere ikinci bir bildirime kadar kısıntı devam edecektir. Bu kapsamda BURSAGAZ tarafından Bölge Müdürlüğümüze uygulanacak müeyyideler firmanıza aynı koşullarda rücu edilecektir.

Konu ile alakalı olarak ilgili personellerinizin bilgilendirilmesi ve gerekli her türlü tedbirin işletmenizde alınması hususunda, gereğini rica ederiz.