HOSAB

BURSAGAZ tarafından iletilen yazı ile; son günlerde, mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gazdaki kesinti nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmakta olduğunu, bu güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zaruretinin doğduğunu belirtmiştir.

Bölgemize verilen Kısıntı Talimatı doğrultusunda, toplam fiili çekiş miktarınız 21/01/2022 Cuma sabah saat 08:00 itibariyle, ikinci bir bildirime kadar, tüketiminizin günlük ortalama doğalgaz miktarının %60’ına tekabül eden kısmı ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde BURSAGAZ tarafından Bölge Müdürlüğümüze uygulanacak müeyyideler firmanıza aynı koşullarda rücu edilecektir. Doğalgaz sayaçlarınızın her sekiz saatte bir endekslerinin alınması ve kayıt edilmesi uygulamanın sağlıklı yürütülebilmesi açısından uygun olacaktır.

Ek:

·         BURSAGAZ’ın 2022/230 sayılı ve 20.01.2022 tarihli yazısı