HOSAB

Sayın Katılımcımız;

21 Ocak 2022 tarihinde TEİAŞ resmi internet sitesinde ‘Ağrı ili Gürbulak giriş noktasından Ülkemize gelen doğalgaz iletim hattının İran tarafında kalan arızasından dolayı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken ve ticarethane harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili, Dağıtım Şirketleri ve Teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır’ hususu ilan edilmiştir.

Söz konusu açıklamayı takiben 22 Ocak 2022 Cumartesi günü TEİAŞ Kuzey Batı Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü tarafından, aşağıda belirtilen gün ve saatler arasında bölgemize ayrılan enerji kapasitesi dahilinde, bölgemizce kesinti yapılmasına ilişkin planlama yapılması hususu sözlü olarak tebliğ edilmiştir. Bu nedenle Hasanağa OSB olarak bölgemizde 3 gün süreli 24 saatlik elektrik kısıntı/kesintisi yapılması istenmiştir.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Milli Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı Adapazarı Yük Tevzi Müdürlüğü tarafından 22.01.2022 tarihinde HOSAB Bölge Müdürlüğümüze telefon ile yapılan bildirime istinaden;

  • 25.01.2022 Salı Saat 00:00 ile 23:59 (24 saat)
  • 26.01.2022 Çarşamba Saat 00:00 ile 23:59 (24 saat)
  • 28.01.2022 Cuma Saat 00:00 ile 23:59 (24 Saat)

arasında tüm Bölgemizde 72 saat süreli elektrik enerjisi kısıntı/kesintisi yapılacağı bildirilmiştir.

Ancak HOSAB olarak diğer OSB’lerden farklı şekilde bölgemizde 2 günlük tam kesinti planlaması üzerinde çalışılmaktadır. Kesin kesinti programı 24.01.2022 Pazartesi günü katılımcı firmalarımıza, değiştirilmemek üzere bildirilecektir.

Yukarıdaki tüm bilgiler sözlü alınmış olup, bu doğrultuda program yapılmaya çalışılmaktadır. Aksi durum olması halinde katılımcılarımıza bilgi verilecektir.

Gereğini önemle rica ederiz.