HOSAB

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında, HOSAB Bölge Müdürlüğümüz, 3. Sınıf Atık Getirme Merkezini kurmuş olup gerekli onaylar alınmıştır.

HOSAB Atık Getirme Merkezi Mart 2021 tarihi itibari ile devreye alınmış olup, firmanızın ofislerinden  kaynaklanan ve aşağıda kodları ile belirtilen atıkların sıfır atık kapsamında  her hafta Perşembe günleri 14.00-15.00 saatleri arasında kabulü yapılacaktır.

Sızdırmaz poşet ile kabulü yapılacak olan atıklar tartılacak olup kabul tutanağı verilecektir.

Firmanızca teslim edilen atıklar için verilecek Atık Getirme Merkezi Teslim Tutanağı ile Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne girişler firmanızca yapılacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Atık Kodu

Atık Tanımı

15 01 01

Kağıt ve karton ambalaj

15 01 02

Plastik ambalaj

15 01 04

Metalik ambalaj

15 01 07

Cam ambalaj

20 01 33

16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’ün altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler

20 01 21

Flüoresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar

20 01 35

20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar