HOSAB

Sağlık Bakanlığı kararı çerçevesinde 21 Haziran Pazartesi Günü Saat 9:30 itibariyle Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile bölgemizde aşı çalışması başlatılacak olup, uygulama bölge binamızın yan tarafında gerçekleştirilecektir.

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı yapılabilmesi için, Dijital Onam Formu Bilgilendirme adımlarının takip edilerek her bir personelinizin Dijital ortamda da Aşı Onay işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Firmanızca başvuru için ekte gönderilen Covid Aşı Tablosuna,  (TC, Ad Soyad ve İmza) gerekli bilgiler doldurulup, tablonun arkasına aynı şekilde her bir personelinizin onayladığı Fiziki Onam Formunun iliştirilmesi gerekmektedir.

Aşılama programında sadece Biontech  aşısı yapılacak olup, personelinizin “altışar ” gruplar halinde planlamasının yapılması önem arz etmektir.

Firmanızca oluşturulacak aşılama listesini en kısa sürede Bölge Müdürlüğümüze göndermenizi ayrıca firmanızca bu iş için bir personel görevlendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.