HOSAB

KOSGEB, imalat sanayii sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek amacıyla Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021 yılı çağrısı ilan edilmiştir.

PROGRAM KAPSAMINDA;

· Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet alımı giderleri desteği

· Nitelikli Personel giderleri desteği

· Sınai Mülkiyet Hakları giderleri desteği

· Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

· Diğer Giderler

o İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

o Proje Danışmanlık Desteği

o Eğitim Desteği

o Proje Tanıtım Desteği

o Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği verilmektedir.

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f

https://www.yatirimadestek.gov.tr/

linkleri üzerinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.