12 Temmuz 2019 Tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, “OSB’lerde tüm bina ve yerleşkeyi kapsayacak şekilde sıfır atık yönetim sistemine geçiş planlaması yapılarak eş zamanlı uygulamaya geçilmesi OSB içerisinde yer alan tüm tesisler bu plana dahil edilerek, OSB içerisindeki tüm tesisleri kapsayacak şekilde seviyesine uygun tek bir sıfır atık belgesi düzenlenir” hükmü gereğince;

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi olarak 29.05.2020 Tarih ve TS/16/B2 /8/1 Belge Numaralı ve ekte bulunan Sıfır Atık Belgesini (Temel Seviye) almış bulunmaktayız.

Bu çerçevede, OSB içerisinde yer alan sanayi tesislerinin sıfır atık belgesi için ayrı ayrı başvurmalarına gerek olmayıp; Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıt olması, veri girişlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzce 3.Sınıf Atık Getirme Merkezi için kurulum işlemleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmıştır. HOSAB Atık Getirme Merkezi Mart 2021 tarihi itibari ile devreye alınmıştır.  Firmanızın ofislerinden  kaynaklanan ve aşağıda kodları ile belirtilen atıkların sıfır atık kapsamında  her hafta Perşembe günleri 14.00-15.00 saatleri arasında kabulü yapılacaktır.

Sızdırmaz poşet ile kabulü yapılacak olan atıklar tartılacak olup kabul tutanağı verilecektir.

Firmanızca teslim edilen atıklar için verilecek Atık Getirme Merkezi Teslim Tutanağı ile Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne girişler firmanızca yapılacaktır.

  • 150101 – Kağıt ve Karton Ambalaj,
  • 150102 – Plastik Ambalaj,
  • 150104 – Metalik Ambalaj,
  • 150107 – Cam Ambalaj,
  • 200133 – Karışık Pil ve Akü,
  • 200121 – Floresan Lambalar,
  • 200135 – Elektronik Atık;

kod-isimli atıkların toplanması sağlanacaktır.

Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim dokümanları için aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Giriş öncesi linkte belirtilen bilgiler doldurulduktan sonra Sunum ve Uygulama Kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

Sıfır Atık Projesi - Ön Bilgi Talep Formu