HOSAB

TÜBİTAK’ın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı “Araştırma – Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik” faaliyetlerini desteklenmesi ile ilgili programlar yer almaktadır.

Destek Programları kapsamında,

·         1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021/1 Çağrı Duyurusu

·         1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021/1 Çağrı Duyurusu

2021 yılının ilk çağrıları yayımlanmıştır.

Başvuru tarihleri ve konuya ilişki detaylı bilgi aşağıdaki dokümanda mevcuttur.