HOSAB

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20076 – 20077 sayılı “Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Sokağa Çıkma Kısıtlamaları – Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri“ne https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari—yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Söz konusu genelgenin yayımlanması akabinde Valilik Kriz Masası tarafından alınan kararlar kapsamındaki uygulamalara ilişkin hususlar aşağıda sıralanmıştır.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YER VE KİŞİLER LİSTESİ:
Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Genelgenin 1.1 ve 2.2 maddeleri kapsamında muafiyet tanınan kişi ve yerler listesine www.btso.org.tr/izin/genelge_ek adresinden erişim sağlanabilmektedir. Üyelerimizin bu kapsamda genelge ve ekindeki ilgili maddeleri birlikte okuması önem arz etmektedir.
Genelge kapsamında,;

  • Muafiyet tanınan sektörlerde çalışanların, kendi SGK kayıtları (e-devlet üzerinden de alınabilecek özet SGK hizmet dökümü) veya firma çalışma belgelerini (firmaların kendileri düzenleyerek çalışanlarına vereceği ve ekte örnek bir nüshası yer alan antetli kağıda kaşe-imzalı Sokağa çıkma Kısıtlaması – Personel çalışma Belgesi) veya işyeri kimlik belgelerini (firmaya ait çalışan kimlik kartını) yanlarında bulundurmaları,
  • Muafiyet tanınan sektörlerdeki firmalara personel taşıyan servislerde, imalat firmaları tarafından kaşe-imzalı şekilde düzenlenen (her servis için vardiya saatini belirten) personel listesi bulunması; kendi araçları ile işe gidenlerin aynı şekilde evraklarını düzenleyerek bulundurması,
  • Muafiyet tanınan sektörlerdeki firma sahiplerinin ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan temin ettikleri üye kimlik kartı veya şirket imza sirküsünü yanlarında bulundurmaları,

ve kolluk kuvvetlerince sorulduğunda ibraz etmeleri gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.btso.org.tr/izin/