HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ARSA SATIŞ İHALE İLANI


Hasanağa Organize Sanayi Bölgemizin mevcut faal alanında oluşturulan, Sanayi Parselleri Alanımızda yer alan aşağıda büyüklüğü belirtilen imarlı 1 adet sanayi arsasının 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince istisna ve Kapsam Dışı ihaleler Kapsamına göre açık arttırma ihale usulü ile OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’mızca satışı yapılacaktır.


Evrak Teslimi  : 20.11.2023
Saat                     : 16:00
Teslim yeri       : Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
                              : Hasanağa OSB Mah. Hosab Cad. No: 13 Nilüfer/Bursa


İhale Tarihi  : 23.11.2023
Saat                : 14:00
İhale yeri      : Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (Toplantı Salonu)
                          : Hasanağa OSB Mah. Hosab Cad. No: 13 Nilüfer/Bursa


İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri ve İhale dokümanlarını Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü – Hasanağa OSB Mah. Hosab Cad. No:13 Nilüfer – Bursa adresinde ilgili kişi ile irtibat kurmak suretiyle bedelsiz temin edebilirler.


İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler kapsamında Açık arttırma usulü ile


SATILACAK ARSA:

Mülkiyeti Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı olan Akçalar Mahallesi Tapulama sınırları içerisinde bulunan,

111 Ada 11 Parsel muhammen bedeli 1.460,34 m2 x 12.000 TL/m2 = 17.524.080,00 TL bedelli arsa.


İHALE KOŞULLARI:

1- Arsanın satışı, açık arttırma ihale yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
2- Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ihaleye yeterli sayıda başvuru olmaması, gerekli rekabet koşullarının oluşmaması durumuna göre ihaleyi yapıp yapmama veya erteleme yetkisine sahiptir.
3- İhaleye katılanların OSB Bölge Müdürlüğüne borcu bulunmamalıdır.
4- İhaleye konu Parsel için açık arttırma taban fiyatı 12.000,00 TL/m² birim fiyattan başlatılacaktır. Arsa için belirlenen başlangıç satış bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (kapalı zarf ile iletilen tekliflerin birim fiyattan aşağı olmayan en yüksek teklif üzerinden açık arttırma usulü ihale gerçekleştirilecektir.)
5- İhaleye katılacak olanlardan parsel için peşin satış bedeli olarak belirlenmiş 17.524.080,00 TL bedelin % 1 oranında olan 175.240,80 TL teminat olarak Evrak Teslim Tarihinden önce Bölge Müdürlüğümüze ait Yapı Kredi Bankası Atabulvarı Ticari Şubesi TR88 0006 7010 0000 0082 9175 09 nolu hesaba nakit olarak yatıracaktır.
6- İhale sonucu kesinleşen Parsel bedeli ihale tarihinden sonra en geç 7 takvim günü içinde nakit olarak ödenecektir.
7- İhale sonuçlanması sonrası, kazanamayan isteklilerin teminat bedelleri 7 gün içerisinde geri ödenecektir.
8- Evrakların son teslim tarihi 20.11.2023 Pazartesi günü saat 16:00’dır
9- Temel Şartlar :
a. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde şartlar aranır.
b. Kullanılacak elektrik, su ve diğer alt yapı ihtiyaçlarının OSB’ nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
c. OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması,
10- Hasanağa OSB 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. İhalenin fesih edilmesi ve geçici teminatın irat kaydedilmesi halinde katılımcı, idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz.
11- İhale dokümanını alan istekli ihale şartlarına uyacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.


Kamuoyuna İlanen duyurulur. 10.11.2023


111 11
111 11