Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (HOSAB) katılımcılarını çeşitli konularda bilgilendirmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör’ün katılımıyla gerçekleşen seminerde KOSGEB Teşvikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. HOSAB Konferans Salonu’nda 6 Kasım 2019 Çarşamba günü gerçekleşen seminere HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sivri, Müteşebbis Heyet Üyesi Vedat Saygın, HOSAB Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç ile 50 dolayında bölge firma temsilcisi katıldı.

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, faydalı bir etkinlik olduğunu belirterek, “KOSGEB sunulan destek ve teşviklerde sanayimiz için en önemli birimlerden birisi… Sağladığı desteklerle iş dünyası için önemli kazanımlar sağlıyor. Üreticiyi, istihdamı ve yerli ürün kullanımını destekleyen KOSGEB’in çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Mevcut ve yeni teşvikleri değerlendirmek, firmalarımızın yaşadığı sorun ve sıkıntıları paylaşmak, öneri ve değerlendirmeleri almak adına bu tür organizasyonlar faydalı oluyor. Sayın Erkan Güngör’e katılımından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör, KOSGEB’in ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Güngör, “Yeni vizyonumuzla teknoloji tabanlı ve katma değer üreten KOBİ’lerimizi destekleyerek, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için yerli üretimi destekliyor, yüksek teknolojinin yerli KOBİ’lerimiz tarafından tabana yayılmasını istiyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimizle KOBİ’leri yönlendiriyor, onların ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaları oluşturmaya çalışıyor ve KOBİ’lerimize düşük maliyetli finansman sağlıyoruz” diye konuştu.

KOSGEB’den 10 adet destek programı

KOSGEB’in destek programları, finansman modelleri ile bilgilendirme işbirliği ve projeler konusunda KOBİ’lere hizmet sunduğunu belirten Güngör, Ar-ge, teknolojik üretim ve yerlileşme, işletme geliştirme, büyüme , girişimcilik ve KOBİ finansman destekleri başlıklarında toplam 10 adet destek programı sunduklarını söyledi. Güngör, “KOBİ’lerimizin işlerini büyütecekleri, rekabet güçlerini ve markalaşma düzeylerini artıracak çeşitli destek ve teşvikler veriyoruz. İşbirliği destek programlarımızla KOBİ’lerin ortak çalışma kültürünü geliştirmelerini hedefliyoruz. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin; Borsa İstanbul’da işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon temin edilmesi de destek programlarımız arasında” şeklinde konuştu.

Yeni girişimcilere ve Ar-ge, inovasyon ile endüstriyel uygulamalar için de çeşitli destek programları sunduklarını söyleyen Güngör, “Yeni girişimcilere eğitimler ve çeşitli teşvikler vererek iş kurmalarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, bilim ve teknolojiye dayalı fikir ve buluşlara sahip KOBİ’lerimize de çeşitli destekler sunarak KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Tekno yatırım destek programımızla ülke ekonomisine katma değer sağlamak ve stratejik ürünlerin üretimine destek vererek ithalatı yüksek olan stratejik oranların yerlileştirilmesini, üretimde yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlamayı istiyoruz” dedi.

KOBİ Finansman Destek Programı

KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör ayrıca yeni olan KOBİ Finansman Destek Programı ile ilgili de bilgi verdi. Güngör, KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanan yeni destek ile ilgili “KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı’ndan yararlanan veya faydalanmayı planlayan girişimcilerimize ilk defa uygulanacak bu mekanizmayla; alınan kredinin önemli bir kısmının finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak” dedi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Güngör, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında da Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olduğunu söyledi. Güngör, “Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlanıyor. İthal ara mal ve mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını temin eden, başarı ve hedef odaklı bir üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmak ve yapılandırlacak etkin bir teşvik mekanizması ile bu süreci hızlandırmak hedefimiz. Makine sektörü öncelikli başlayacak program ile ilgili şu sıralarda KOSGEB’de tanıtım ve bilgilendirme yapılıyor” dedi.

KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör’ün sunumunun ardından HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun günün anısına bir hatıra plaketi verdi. Ardından seminere katılanlarla fotoğraf çektirildi.