Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin hayata geçirilmesi için uzun zamandır yapılan araştırmalar sonucunda en uygun teknoloji seçilerek proje devreye alınmıştır.

OSOS projesi ile ilk etapta elektrik ve doğalgaz sayaçları uzaktan okunmakta olup, gerekli veriler ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır. Projenin 2. etabı olan su ve atık su sayaçları için ise planlama süreci devam etmektedir.

OSOS projesi için yapılan uzun araştırmalar sonucunda hazırlanan şartnameler doğrultusunda en doğru teknolojik cihazların seçilmesinin yanında, optimum maliyet gibi unsurlar değerlendirilerek en uygun yüklenici firma seçilmiştir.

Projede doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunması kapsamında;

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunabilmesi için, OSB’mizde bulunan 65 adet doğalgaz abonesinin faturaya esas sayaçlarına sistem ile uyumlu modem montajı yapılmıştır. Ayrıca proje kapsamında; eksik olan yaklaşık 25 adet korrektör ve pano gibi ekipmanların montajı tamamlanmış olup, her bir abone istasyonuna modem montajı yapılarak sistem devreye alınmıştır. Böylece firmanın kullandığı doğalgaz miktarı yanı sıra sıcaklık, basınç gibi verileri alınabilmektedir.

Sistem genel olarak 4G modem vasıtasıyla GSM hatları üzerinden haberleşme sağlanarak sayaca ait verilerin ana sunucuya alınması işlemidir.

Projede elektrik sayaçlarının uzaktan okunması kapsamında;

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi elektrik sayaçlarının uzaktan okunabilmesi için, OSB’mizde bulunan 170 elektrik abonesinin faturaya esas sayaçlarına sistem ile uyumlu modem montajı yapılmıştır. Ayrıca OSOS ile uyumlu olmayan elektrik sayaçları da değiştirilerek sisteme uyumlu hale getirilmiştir. Süreç yaklaşık 2 ay sürmüş olup, abonelerin güç bilgileri, sayaç bilgileri, modem bilgileri tek tek kontrol edilmiş ve sisteme entegresi sağlanmıştır.

Modem montajları tamamlandıktan sonra GES abonelerinin kayıtları yapılmış ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında geçtiğimiz yılların tüketimleri girilmiştir. GES abonelerinin, serbest tüketici portföyünde yer alan firmaların tüm bilgileri sisteme girilerek gerekli düzenlemeler yapılmış ve kontrolü sağlanmıştır.

EPİAŞ işlemleri için OSF dosyalarının hazırlanmasının tamamlanmasının ardından Nisan 2023 faturası itibariyle OSOS kapsamında ilk elektrik faturaları kesilerek sistemin devreye alma işlemi tamamlanmıştır.

OSOS Projesi kapsamında, katılımcı firmalarımızın, elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin anlık olarak takip ve kontrol edilmesinin sağlanması adına kurulan web ara yüzü aracılığıyla özel kullanıcı adı ve şifre tanımlanarak sayaçlara ilişkin verilerin izlenmesi sağlanmaktadır.

Bütün kullanıcılar osos.hosab.org.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte giriş sağlayarak, elektrik ve doğalgaz sayaçlarına ilişkin bilgilere ulaşabilmektedirler.

Böylece OSOS kapsamında katılımcı firmalar, elektrik ve doğalgaz kullanımına ilişkin, kendi tüketimlerini izlemeleri, yaklaşık faturalarını görmeleri, geçmiş dönemlere ait karşılaştırma yapmaları ve saatlik tüketim miktarlarının izlenebilmesi sağlanmıştır.

Proje sayesinde tüm abonelerin elektrik ve doğalgaz sayacı verileri HOSAB bölge haritasında koordinatlı olarak yerleştirilmiş olup HOSAB Bilgi İşlem tarafından izlenmektedir.

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN OSB’MİZE KAZANDIRDIKLARI

-Saatlik tüketim kontrolü ile ay sonu gelmeden hata kontrolü,

-Anlık okuma,

-Erken uyarı sistemleriyle arızaya en kısa zamanda müdahale,

-Anlık enerji tüketimini izleyebilme,

-Tüketici profiline göre veriye dayalı bilimsel tüketim analizleri ve talep tahminleri ile maliyet optimizasyonu,

-CO2 salınımında azalma ve çevreye duyarlı sistem,

-Kayıp-kaçak oranının minimize edilmesi,

-Geçmişe dönük raporlama ve analiz,

-Maksimum verimlilik minimum maliyeti sağlayan enerji yönetim sistemi.